Loading
0

丹东市振兴区第二台湾佬娱乐中文网丹东市骨科台湾佬娱乐中文网

台湾佬娱乐中文网名称
丹东市振兴区第二台湾佬娱乐中文网丹东市骨科台湾佬娱乐中文网
台湾佬娱乐中文网等级
一级甲等
台湾佬娱乐中文网类型
专科台湾佬娱乐中文网
负责人
院长
床位数
70
门诊量(日)
200

辽宁省
电话
0415-6152754
台湾佬娱乐中文网地址
丹东市振兴区浪头镇
邮编
118009
本文章由好台湾佬中文娱乐网|台湾佬中文娱乐网台湾佬娱乐中文网网 www.welltcm.com 整理编辑