Loading
0

水绵

药材名称
水绵
汉语拼音
shui mian
拉丁文名
Alga Spirogyrae Nitidae;Alga Spirogyrae Intortae;Alga Spirogyrae Variantis
原拉丁植物动物矿物名
Spirogyra nitida(Dillw.)Link;Spirogyra intorta Jao;Spirogyra varians(Hassall)Kütz.
药材别名
石衣、水衣、水苔、石发、陟厘、侧梨、水青苔
药材类别
台湾佬娱乐中文网
药材来源
为双星藻科植物光洁水绵、扭曲水绵和异形水绵等的藻体。Spirogyra nitida(Dillw.)Link;Spirogyra intorta Jao;Spirogyra varians(Hassall)Kütz。春、夏间采收,洗净晒干。
分布
生态环境 ①生于水稻田、水池、水沟和藕塘中,夏、秋为盛。②生于稻田和灌溉水渠中。春、夏两季常见。③生于水沟、池塘、藕田及水渠中。四季均可生长。资源分布 ①分布于西南及河北、宁夏、江苏、湖北、湖南、广东等地。②分布于湖北、四川等地。③分布于东北、华北、西北、华东、中南、西南等地。
化学成分
异形水绵含五没食子酰葡萄糖(pentagalloylglucose),即3-O-双没食子酰-1,2,6-三没食子酰葡萄糖(3-O-digalloyl-1,2,6-trigalloylglucose)。
药理作用
异形水绵甲醇提取物具α-葡萄糖甙酶抑制剂活性,且为竞争性抑制作用,还有一定α-淀粉酶抑制活性。该提取物还有抗菌活性,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、产气杆菌、草分枝杆菌、黄色微球菌、普通变形菌、铜绿假单胞菌均有抑制作用。1.5μl该提取物加入2.7cm2液态单层Vero细胞中,显一定细胞毒活性。
性味归经
甘;平;无毒。
功能主治
清热解毒;利湿。主丹毒;痈肿;漆疮;烫伤;泄泻
注意事项
《本草衍义》:“治渴疾,仍须禁食盐。”
附方
《新修本草》“《药对》云:‘河中侧梨’。侧梨、陟厘,声相近也。王子年《拾遗记》云:‘张华撰《博物志》上晋武帝,嫌繁,命削之,赐华侧理纸万张。子年云:陟厘纸也。此纸以水苔为之,溪人语讹,谓之侧理也’……范东阳方云:‘水中石上生,如毛,绿色者。’”石发之名以此。《尔雅》:“藫,石衣。”郭璞注云:“水苔也,一名石发,江东食之。”藫、苔一声之转。
名家论述
①《别录》:“陟厘,生江南池泽。”②《本草经集注》:“此即南人用作纸者,方家惟合断下药用之。”③《开宝本草》:“此即石发也。色类似苔,而粗涩为异。且水苔性冷,陟厘甘温,明其涉厘与苔全异。池泽中石上名陟厘,浮水中者名苔尔。”④《本草图经》:“石发,今人亦干之作菜,以齑臛啖之尤美。陆龟蒙《苔赋》云:高有瓦松,卑有泽葵。散岩窦者曰石发,补空田者曰垣衣。在屋曰昔邪,在药曰陟厘是也。泽葵,凫葵也。虽曰异类,而皆感瓦石而生,故陆推类而云耳。”⑤《本草衍义》:“陟厘,今人事治为苔脯,堪啖,京城市中甚多。”⑥《纲目》:“《述异记》言:苔钱谓之泽葵,与凫葵同名异物。苏氏指为凫葵者,误矣。《苔赋》所述,犹未详尽。盖台衣之类有五:在水曰陟厘,在石曰石濡,在瓦曰屋游,在墙曰垣衣,在地曰地衣。其蒙翠而长数寸者亦有五:在石曰乌韭,在屋曰瓦松,在墙曰土马鬃,在山曰卷柏,在水曰潭也。”附注:同属植物普通水绵Spirogyracommunis(Hass.)Kutz.分布于河北、青海、河南、湖北及华东、西南等地;长形水绵S.longata(Vauch.)Kutz.分布于吉林、河南、山西及华东、华南、西南等地,在少数地区民间亦供药用,功效基本相同。
摘录
《中华本草》
本文章由好台湾佬中文娱乐网|台湾佬中文娱乐网台湾佬娱乐中文网网 www.welltcm.com 整理编辑