Loading
0

金昌市中西医结合台湾佬娱乐中文网

台湾佬娱乐中文网名称
金昌市中西医结合台湾佬娱乐中文网
台湾佬娱乐中文网别名
中国有色金属第八治金建设公司职工台湾佬娱乐中文网
台湾佬娱乐中文网等级
二级甲等
台湾佬娱乐中文网类型
中西医结合台湾佬娱乐中文网
负责人
院长
床位数
180
门诊量(日)
227

甘肃省
电话
0935-8324443
台湾佬娱乐中文网地址
金昌市杭州路
邮编
737100
本文章由好台湾佬中文娱乐网|台湾佬中文娱乐网台湾佬娱乐中文网网 www.welltcm.com 整理编辑