Loading
0

隆回县妇幼保健院

台湾佬娱乐中文网名称
隆回县妇幼保健院
台湾佬娱乐中文网等级
一级甲等
台湾佬娱乐中文网类型
妇幼保健院
负责人
魏院长
床位数
50
门诊量(日)
182

湖南省
台湾佬娱乐中文网设备
B超、500mAX光机、心电监护仪、电子阴道镜、围产期保健仪、胎心监护仪、红外乳腺诊断仪
电话
0739-8232450 8243562
台湾佬娱乐中文网地址
隆回县桃洪镇公园路11号
邮编
422800
本文章由好台湾佬中文娱乐网|台湾佬中文娱乐网台湾佬娱乐中文网网 www.welltcm.com 整理编辑